slovenská verzia jasov@jasov.sk
magyar nyelvű változat info
Jasov
Víta Vás Jasov
Obec Jasov
Okolitá príroda
Kláštor
erb jasovského kláštora
história Premonštrátského rádu
história rádu na území Jasova
architektonický vývoj kláštora a jeho interiéru
klenbové pole
kláštorná knižnica
kláštorný areál
Turistika
Informácia
   
Kláštor

Prvá stavba kláštora premonštrátov v Jasove bola pravdepodobne drevená, ktorú si vybudovali uprostred panenskej prírody do krásneho údolia niekedy koncom dvanásteho storočia. Románska kamenná stavba ešte nebola v období tatárskeho vpádu (1241 - 42) dokončená.

Kláštor v dnešnom stave má obdĺžnikový pôdorys zahŕňa dve symetricky situované dvojpodlažné budovy, ležiace po stranách centrálneho jednoloďového kostola s dvojvežovým priečelím. Pravé krídlo sa nazýva konvent, ľavé prelatúra. V oboch krídlach sú uzavreté rajské dvory štvorcového pôdorysu, ktoré kedysi slúžili tiež ako meditačná záhrada. Fasády sú zvýraznené nárožnými vežami s manzardovou strechou a členené pravidelným rytmom okien, prerušovaným rizalitmi . Tie sú ukončené štítmi s freskami symbolov cirkvi a oddanosti kláštora panovníkovi. V predĺženej hlavnej osi kostola je umiestnená kláštorná knižnica, z vonkajšej strany zvýraznená rizalitom, zvýšeným o jedno podlažie. Zaujímavostou kláštora je, že má 365 okien, 12 veľkých komínov a 4 vstupné brány.

  top
  erb jasovského kláštora | história Premonštrátského rádu | história rádu na území Jasova | architektonický vývoj kláštora a jeho interiéru | klenbové pole | kláštorná knižnica | kláštorný areál
Obec Jasov | Okolitá príroda | Kláštor | Turistika | Informácia